วิศวกรฝ่ายขาย

   รายละเอียดงาน:

 •     จัดการดูแลลูกค้าเดิมและ การพัฒนาเพื่อให้มีลูกค้าใหม่ขององค์กร
 •     จัดทำใบเสนอราคาและติดตามการสอบถามการขายจากลูกค้า
 •     เตรียมการเยี่ยมชมการขายและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรา
 •     อำนวยความสะดวกในการประชุมและฝึกอบรม / ฝึกอบรมกับลูกค้าสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายตามที่ต้องการ
 •     รักษาฐานลูกค้า ติดต่อ อัพเดทสถานะ ฐานข้อมูลและ รายงานกิจกรรมเมื่อต้องการ โดยผู้จัดการฝ่ายขาย

 

 

     คุณสมบัติที่ต้องการ

 •     ชายหรือหญิง
 •     วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •     มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการขายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •     มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม
 •     มีความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 •     สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี (Word, Excel, Powerpoint)
 •     มีใบขับขี่รถยนต์และยานพาหนะของตนเอง
 •     มุ่งเน้นลูกค้าและมุ่งความสำเร็จของงาน